Hüquqi xidmətlər

Vaxtında göstərilən hüquqi yardımın rolu danılmazdır. Bu istənilən an həm müəssisələrə, həm sahibkarlara , həm də vətəndaşlara lazım ola bilər. Zaman, Pul(Gəlir), Biznes – həmin bu hüquqi xidmətin nə dərəcədə yüksək səviyyədə, ixtisaslı və keyfiyyətli olmasından birbaşa aslıdır. Məhz buna görə də hüquqi xidmətlərə bu gün bu qədər tələbat var. 
“Global Accounting Consalting” MMC hüquq, vergi və mühasibat uçotu sahələri üzrə ixtisaslı mütəxəssislər Ştatı malikdir. Siz, bizim sifarişçi kimi keyfiyyətli hüquqi xidmətlərə, dəqiq hüquqi və vergi konsultasiyalarına, problemlərin maksimal sürətli və effektiv həllinə, eyni zamanda tam məxfiliyə əmin ola bilərsiz. 
Bizim hüquqi xidmətlər yüksək keyfiyyəti, operativliyi və peşəkarlığı ilə seçilir! 
Bizim hədəfimiz – ədalətli qiymətlərə ən yaxşı xidmətləri göstərməkdir. 
Bizim vəzifəmiz – Sizin biznesinizin ehtiyaclarını ödəməkdir. 
Şirkətimiz tərəfindən göstərilən hüquqi xidmətlər, sifarişçinin tələbinə uyğun olaraq kompleks şəkildə və ya fərdi formada ola bilər.
 
“Global Accounting Consalting” MMC öz sifarişçilərinə aşağıdakı hüquqi xidmətləri təklif etməkdə məmnundur:
• Şifahi və yazılı hüquqi məsləhətlər
• Abonent hüquqi xidmətlər
• Hüquqi şəxsin qeydiyyatı
• Müəssisələrin bağlanması, ləğv edilməsi, müflis olunması
• Müəssisələrin alternativ bağlanması və ya direktoru, təsisçiləri dəyişməklə bağlanması
• Təsis sənədlərinə dəyişikliklərin edilməsi
• Hüquqi sənədlərin (müqavilə, ərizə, arayış, protokol, əmr, təsis sənədləri və s.) tərtibi
• Danışıqlarda bizim mütəxəssislərin sifarişçinin adından və ya sifarişçi ilə birlikdə iştirakı
• Bütün hüquqi sənədlərin, o cümlədən təsisedici sənədlərin, müqavilələrin və s. yoxlanması və hüquqi təhlili
• Yerli və xarici müəssisələrə, idarələrə, təşkilatlara, onların nümayəndəliklərinə hüquqi yardım
• Sazişlərin bağlanması zamanı hüquq müşayiəti
• Dövlət orqanlarından icazə və lisenziya almaq üçün sənədlərin hazırlanması. Dövlət orqanlarında sifarişçinin maraqlarını təmsil edən nümayəndəlik
• Fərdi məlumatların qorunması
• Kadrlar üzrə müfəttiş xidməti və ya kadrlar uçotunun aparılması xidmətlərinin göstərilməsi
Biz hesab edirik ki, sifarişçilər ilə münasibətlərdə dürüstlük, səmimilik və alicənablıq birgə uğurun və tərəqqinin rəhnidir. 
Biz öz sifarişçilərimizə keyfiyyətli və rahat xidmətlər göstərmək üçün tam gücümüzü bərqərar edirik, buna görədə Bakıda məhz peşəkar hüquqi xidmətlər göstəririk. 
Mürəkkəbliyindən və çətinliyindən aslı olamayaraq istənilən situasiyanın(vəziyyətin) hər zaman həlli vardır. Və bunda biz Sizə yardımçı olacağıq. Əlbətdə ki, Sizə gücünüzə və zamanınıza qənaət etməklə. Diqqətli və məsuliyyətli olun, məntiqli və düşünülmüş qərarlar qəbul edin, kömək üçün isə peşəkarlara müraciət edin. Biz Sizinlə əməkdaşlığa ümid edirik.